D/A převodníky

DAC 1 NG

DAC 1 NG je D/A převodník nové generace umožňující připojení až čtyř digitálních signálů. Srdce tohoto převodníku vlajková loď AKM DAC AK4495S. DAC 1 NG dostal do vínku nové čipy pro digitální vstupy S/PDIF. Jako S/PDIF receiver byl vybrán moderní čip AK4118. Data z tohoto čipu jsou distribuována nejmodernějšímu SRC obvodu AK4137, který tato data upsampluje na vyšší vzorkovací frekvence a signál svou funkcí zbavuje přebytečného jitteru. Díky této skutečnosti není zvuk DAC 1 NG tolik náchylný na kvalitu transportu.

Zpracování dat z USB je prováděno plně asynchronně, čímž je umožněno umístit kvalitní oscilátory v blízkosti DACu. Tímto je dosaženo minimálního jitteru odpovídajícího hodnotě jitteru oscilátorů. V tomto případě jsou zde použity kvalitní NDK oscilátory NZ2520SD.

Obě verze DAC 1 NG basic i DAC 1 NG full podporují všechny vzorkovací frekvence od 44,1 kHz po 192 kHz  při 16 a 24 bitech pro S/PDIF vstupy a pro USB vstup PCM 44,1 - 384 kHz při 32 bitech a DSD64 a 128. Přepínání vzorkovacích frekvencí se děje uvnitř DACu plně automaticky dle příchozího signálu.